הורמון ה-AMH הוא אחד מההורמונים הנבדקים כשעוסקים במידת הפוריות של האישה.
הורמון זה מופרש מזקיקים קטנים בשחלות ומדידת רמותיו משמשת כמדד למאגר הזקיקים שנותר בשחלות. לפיכך מדידת רמות AMH בבדיקת הדם מהווה חלק מהערכת מידת הפריון של האישה.


בעידן של ימינו נשים רבות מעוניינות בדחיית מועד ההולדה ולכן נעשה שימוש נרחב באמצעי המניעה השונים.


אחת השאלות שעולות בעקבות כך היא האם השימוש באמצעי מניעה עשוי להשפיע על תוצאות בדיקת הורמון ה-AMH אצל נשים?

מחקר שפורסם בכתב העת Fertility and Sterility בחודש האחרון ניסה לענות על שאלה זו.
מחקר זה אשר כלל 42.684 נשים בגיל הפריון הראה ירידה ברמות הורמון ה-AMH בשימוש באמצעי מניעה ספציפיים כשהעיקרי מבניהם הוא השימוש בגלולות משולבות למניעת הריון.


המחקר השווה את רמות ה-AMH הנמדדות בקרב נשים המשתמשות באותם אמצעי מניעה וגם בהשוואה לנשים אחרות אשר לא משתמשות באמצעי מניעה כלל.


בין אמצעי המניעה שנבחנו נכללו גלולות משולבות למניעת הריון, גלולות פרוגסטרון בלבד, התקנים תוך רחמיים וטבעת וגינאלית.


גיל הנשים שנכללו במחקר היה 31.4+-4.6 שנים, כאשר מבין אלו שהשתמשו באמצעי מניעה ,כ- 45% השתמשו בגלולות משולבות וכ-31.3% השתמשו בהתקן תוך רחמי.


מתוצאות המחקר נמצא כי בכל הגילאים,השימוש בגלולות משולבות היה מקושר עם רמות נמוכות של AMH ובאופן דומה בשימוש בטבעת וגינאלית.
לעומת זאת השימוש בהתקנים תוך רחמיים השונים לא היה מקושר עם רמות AMH נמוכות בקרב טווח הגילאים הנבדק.


תוצאות המחקר יכולות לאפשר לנשים ולרופאים המטפלים שלהן לאמוד את הרזרבה השחלתית שלהן בהשפעת השימוש באמצעי המניעה הנפוצים כיום בהשוואה לעמיתיהן המשתמשות באותם אמצעי מניעה ובהשוואה לנשים שלא משתמשות באמצעי מניעה. באופן זה ניתן יהיה להחליט איזה אמצעי מניעה הכי מתאים לשימוש ללא הצורך להפסיק את השימוש בו מפאת החשש לפגיעה בפריון.


לי כרופא חשוב תמיד להתעדכן במידע מהספרות וכמובן להעביר מהידע שלי אליכן ולהסב את תשומת ליבכן!

המון הצלחה לכולן, 

דר' גרין. 

האם הורמון ה-AMH מושפע כתוצאה משימוש באמצעי מניעה?