תנאי שימוש באתר

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים ומעיד על הסכמה להם.

השימוש במידע הנמצא באינטרנט, לרבות המידע המצוי באתר זה ובאתרים שאליהם מקשר אתר זה, טעון משנה-זהירות ועל כן מובהר כי אין ביצירת הקשרים לאתרים השונים ערובה למהימנות, לדיוק, לעדכניות או לשלמות המידע המצוי בהם.

המידע המצוי באתר ניתן כשירות אינפורמטיבי, בלתי מחייב, שלא ממקור ראשון והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לשימוש במוצר רפואי או תרופה כלשהי, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

יוצרי ומפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים שימצאו באתר או שיעשו באמצעותו. יש לזכור תמיד, כי רכישת שירות, תרופה, מוצר רפואי, פרה-רפואי או מוצר בעל השפעה או השלכה רפואית ("מוצרים רפואיים"), טעונה התייעצות עם מומחה קודם לרכישתו.

אין בסייגים ובאזהרות לעיל כדי למצות את הסייגים והאזהרות החלים על רוכש ו/או משתמש בשירותים ובמוצרים הרפואיים, וכל רוכש ו/או משתמש מתבקש בכל מקרה להיוועץ עם רופא.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי-המשפט המוסמכים בישראל.