אני מאד שמח ונרגש לדווח על הריון ראשון במטופלת עם כשלונות טיפולי IVF חוזרים, שעברה את טיפול הפוריות החדשני IVA. לאחר שהתחלנו לבצע את פעולת הIVA בסוף חודש פברואר 2020, ולמרות שיחידת הפוריות היתה סגורה חודשיים עקב מגפת הקורונה, חזרנו בחודש מאי 2020 לפעילות ולשמחתנו הרבה אחת המטופלות הראשונות שעברה IVA הצליחה להרות. נאחל בהצלחה רבה לכל המטופלות שעברו או מתכננות לעבור IVA בעתיד.