כחלק מתהליך בירור אי פריון של בני זוג נדרש בן הזוג לבצע בדיקת זרע על מנת להעריך את איכות הזרע שלו. 

משאלות שחזרו בנושא זה בקבוצת הפייסבוק שלי, אתייחס לפרמטרים העיקריים הנבדקים בבדיקת הזרע ומהם הערכים הנחשבים לתקינים על מנת שתוכלו להבין את תוצאות הבדיקה בעצמכם: 

1. נפח הדגימה (semen volume): נפח זירמה תקין צריך להיות 1.4 מ״ל ( בין 1.3-1/5). 

2. חומציות (PH): דרגת חומציות תקינה צריכה להיות מעל 7.5 (PH בסיסי). 

3. ריכוז תאי הזרע (sperm concentration): ריכוז תאים תקין בדגימה צריך להיות מעל 16 מיליון/ מ״ל. 

4. תנועתיות (motility): התנועתיות מחושבת באחוזים מתוך הריכוז הכללי של תאי הזרע בדגימה וצריכה להיות 42% ומעלה וכוללת בתוכה את כל סוגי התנועה, מתנועה מקומית ועד תנועה פרוגרסיבית.

5. תנועה פרוגרסיבית/ מתקדמת (progress motility): מתייחסת לאחוז תאי הזרע בעלי התנועה הטובה ביותר- מהירה וישרה וצריכה להיות 30% ומעלה. 

6. ספירה כוללת של תאי זרע בדגימה( total sperm count): מתייחסת לכמות האבסולוטית של תאי הזרע בדגימה ומחושבת מהכפלת ריכוז תאי הזרע בנפח הדגימה. כמות תאי הזרע בזירמה צריך להיות 39 מיליון תאים ומעלה. 

7. חיות (viability): בדיקת חיות של תאי זרע נדרשת כאשר מבחינים באחוז תנועה ותנועתיות פרוגרסיבית הנמוכים מהערכים המוגדרים כתקינים ויש ספק בדבר חיותם. אחוז תאי זרע בעלי חיות בדגימה צריך להיות 54% ומעלה. (גם תא ללא תנועה יכול להיות בר חיות).

8. מורפולוגיה (morphology): מתייחסת למבנה של תאי הזרע. לתא זרע מראה אופייני המכיל ״ראש״, ״צוואר״ ו״זנב״ ומדד זה מתייחס לאחוז תאי זרע בעלי מורפולוגיה תקינה ואחוז תאי זרע בעלי פגמים בראש, בצוואר או בזנב. אחוז תאי הזרע בעלי מורפולוגיה תקינה צריך להיות 4% ומעלה.    

      

* כל הערכים המוגדרים נקבעו ע״פ ארגון הבריאות העולמי ומעודכנים מעת לעת לפי השינויים באיכות הזרע העולמית.                                               

* חשוב לציין כי לעולם אין להתייחס ולהסיק מסקנות בהתבסס על תוצאות בדיקת זרע אחת בלבד ויש לחזור על הבדיקה בטווח של חודש ימים לפחות.                                        

מקווה שהמידע עזר ובהצלחה לכולם!

כך תוכלו להבין את תוצאות בדיקת הזרע: