IVA – הסבר על השיטות השונות

כל שיטות ה-(IN VITRO ACTIVATION (IVA מבוצעות בניתוח זעיר פולשני (לפרוסקופיה). מדובר בניתוח אשר מבוצע על ידי מספר חתכים קטנים (בין 0.5-1 ס"מ) באמצעותם מכניסים מכשור ניתוחי ומצלמת תלת מימד.
מבצעים קילוף של רקמת מעטפת השחלה, תוך הימנעות מפגיעה בכלי דם וללא שימוש באנרגית חשמל או חום אשר ידועה כי פוגעת בזקיקים. הריקמה עוברת עיבוד במעבדה או בחדר הניתוח ולאחר מכן פיסות השחלה המעובדות מושתלות חזרה בגוף המטופלת במספר אזורים באגן.

השיטה המקורית הומצאה באוניברסיטת סטנפורד בארה"ב והשימוש הקליני בה במטופלות עם אל-וסת וכשל שחלתי ממושך הוביל ללידה הראשונה בשנת 2013 ביפן. הפעולה המקורית כללה 2 ניתוחים, תחילה מסירים שחלה אחת ובודקים תחת המיקרוסקופ הימצאות של זקיקים ברקמה, בניתוח השני משתילים פיסות רקמת שחלה בהם היתה עדות לזקיקים. בשלב הבא פותחה שיטה של IVA בניתוח אחד בלבד ונועדה לתת מענה למטופלות עם פרק זמן קצר יחסית ללא וסת (עד שנתיים-שלוש), או מטופלות שמקבלות וסת ולהן רזרבה שחלתית ירודה או תגובה ירודה לטיפולי פוריות. במטופלות אלו אין צורך בהסרה של כל השחלה ובדיקתה מכיוון שניתן להניח בוודאות כמעט מוחלטת שקיימים זקיקים בשלבי התפתחות שונים ברקמת השחלה.

IVA בניתוח בודד נקרא DRUG FREE IVA מכיוון שלא מבוצע שימוש באנזימים סינרגיסטיים לצורך ביטול של מספר מנגנונים בשחלה. IVA המבוצע בישראל כולל פעולה ניתוחית זעיר פולשנית אחת בלבד. מלבד הפעולה הניתוחית יש חשיבות עליונה לבניית תוכנית הכנה לאיזון ההורמונלי של המטופלת לפני הפעולה ולאחריה.

לאחר פיתוח השיטה המקורית תוארו מספר ואריאציות נוספות של השיטה המקורית, אך דיווחים על שימוש בואריאציות האחרות כמו חיתוך השחלה בתוך הגוף (SCRATCHING) היו פחות מוצלחות מבחינת התוצאת.

בישראל כיום יחידת הפוריות במרכז הרפואי ע"ש ברזילי היא הראשונה (למיטב ידיעתנו) שהחלה לבצע את פעולת הIVA לפי הפרוטוקולים המקוריים של הצוות היפני-אמריקאי אשר פיתח את השיטה.

יצירת כיסים לצורך השתלת הרקמה
השתלת הריקמה